CPU Intel Core i5

- 6%

CPU Intel Core i5 4590 (3.70GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) TRAY chưa gồm Fan

1,600,000 ₫

1,700,000 ₫

- Bảo Hành: 12 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng.

Mua hàng
- 3%

CPU Intel Core i5 4570 (3.60GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) TRAY chưa gồm Fan

1,450,000 ₫

1,500,000 ₫

- Bảo Hành: 36 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng.

Mua hàng

Intel® Core™ i5-6400 Processor (6M Cache, up to 3.3 GHz)-TRAY

2,050,000 ₫

- Bảo Hành: 36 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng.

Mua hàng

CPU Intel Core i5-3550 Quad-Core Processor 3.3 GHz 6 MB (TRAY)

950,000 ₫

- Bảo Hành: 12 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng.

Mua hàng

CPU intel I5-9400 F TRAY KO FAN

3,250,000 ₫

- Bảo Hành: 36 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng

Mua hàng

CPU Intel Core i5 9400 (4.10GHz, 9M, 6 Cores 6 Threads)-TRAY KO FAN

3,900,000 ₫

- Bảo Hành: 36 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng

Mua hàng

CPU Intel Core i5 8400 (4.00GHz, 9M, 6 Cores 6 Threads)-TRAY KO FAN

3,450,000 ₫

- Bảo Hành: 36 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng

Mua hàng

CPU Intel Core i5 6500T (3.10GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) TRAY KO FAN

1,900,000 ₫

- Bảo Hành: 36 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng

Mua hàng

CPU Intel Core i5 6500 (3.60GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) TRAY KO FAN

2,190,000 ₫

- Bảo Hành: 36 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng

Mua hàng

CPU Intel Core i5 6400 (3.30GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) TRAY KO FAN

2,050,000 ₫

 - Bảo Hành: 36 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng

Mua hàng

CPU Intel Core I5-7500 (3.0GHz - 3.5GHz) TRAY KO FAN

3,400,000 ₫

- Bảo Hành: 36 Tháng 1 đổi 1

- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng

Mua hàng