DDR3 Laptop 2G/1333 Hàng máy bộ

135,000 ₫

- Bảo Hành: 12 Tháng 1 đổi 1.

- Tình trạng: Hàng máy bộ.

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng.

Mua hàng

DDR3 Laptop 2G/800 Hàng máy bộ

130,000 ₫

- Bảo Hành: 12 Tháng 1 đổi 1.

- Tình trạng: Hàng máy bộ.

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng.

Mua hàng

DDR3 Laptop 4G/1333 Hàng máy bộ

300,000 ₫

- Bảo Hành: 12 Tháng 1 đổi 1.

- Tình trạng: Hàng máy bộ.

- Kho hàng: Liên hệ để đặt hàng.

Mua hàng